NUDIT SE ROZHODNĚ NEBUDETE, ČEKÁ VÁS SPOUSTA INSPIRACE A NÁVODŮ

Co je to sportovní sponzoring a jak funguje/

První kapitola Vás provede podstatou sponzorství a principy služby a protislužby. Dozvíte se, co ve skutečnosti je sponzoring, jak funguje a k čemu slouží. Seznámíte se s problematikou daru, sponzorství a reklamy. Pochopíte i rozdíly mezi nimi. V poslední části kapitoly se naučíte rozeznávat sponzorské úrovně a jejich výhody pro konkrétní sponzory.

Kdy mohu požádat o sponzoring/

Abyste mohli požádat sponzora o příspěvek, je potřeba udělat několik důležitých úkonů, které se naučíte ve druhé kapitole. Budete vědět, jaké aspekty zvážit a co bude sponzor posuzovat. Budete vědět, jakou minimální formu vlastního PR byste měli mít zajištěnou a o jaké formě spolupráce byste měli se sponzorem uvažovat.

Jak a kde najít vhodného sponzora/

Kdo může být sponzorem sportovce se dozvíte v kapitole, která je zaměřena již na samotnou aktivitu vyhledávání sponzorů. Dozvíte se, co hledají zároveň sponzoři a co od spolupráce s Vámi požadují. Na základě těchto znalostí budete znát odpověď na otázku, ‚‚co mohu nabídnout sponzorům při sestavení nabídky spolupráce‘‘, kdo může být sponzorem a s jakou firmou se sponzorsky propojit.

Postup přípravy sponzorské strategie/

Ve čtvrté kapitole se naučíte plánovat koncept sponzorské strategie, stanovení cílů sponzorského projektu a jak jednotlivých cílů dosáhnout. Zvládnete přehledné vytvoření rozpočtu na sezónu i smysluplné rozdělení podílů účasti mezi Vámi a sponzorem. Pochopíte smysl uvedení všech finančních zdrojů a příležitostí při skladbě budgetu.

Sestavení nabídky pro sponzora/

Dozvíte se, jak sestavit skutečně profesionálně zpracovanou nabídku pro sponzora, která bude dávat hlavu a patu. Budete vědět, co musí taková nabídka obsahovat a čemu se naopak vyhnout. Pochopíte, co znamená zásada win-win při volbě protiplnění. Budete umět nabídnout více hodnotnějších služeb, než jen logo na dresu. Naučíte se využít příležitosti, jak sponzorovi nabídku prodat a získat ho na svou stranu.

ZÍSKEJTE FINANCE
ZA ZLOMEK ČASU/

Vytvoření atraktivní prezentace/

Sponzora zajmete pouze něčím, co ještě neviděl. Musíte udělat dojem a nenechat se odmítnout. Vytvoření atraktivní prezentace je základem úspěšného upoutání pozornosti sponzora. V neposlední části zjistíte, jak žádat o sponzoring, aneb jak v žádosti oslovit sponzora a jak vyzdvihnout výhody spolupráce.

Sepsání žádosti o sponzoring/

Naučíte se správnou přípravu a postup, jak sepsat žádost o sponzoring, včetně formální úprava žádosti a dodržování osvědčených postupů. Budete zároveň umět sepsat průvodní dopis, který provází nabídkou. Budete vědět, jak se nechat doporučit na správná místa ve firmě sponzora, jak pracovat s emocemi a zážitky. 

Úvodní oslovení sponzora/

Jakmile si sestavíte veškeré dokumenty pro nabízenou spolupráci se sponzorem, přistoupíte k jeho oficiálnímu oslovení. Dozvíte se rady a triky odborníků, jak kontaktovat sponzora, jak na sponzora zapůsobit, jak úspěšně domluvit schůzku se sponzorem a jak získat od sponzora vyjádření s návrhem termínů osobního setkání.

Odevzdání nabídky sponzorovi/

Po zaslání žádosti sponzorovi byste se měli osobně setkat a probrat možnosti spolupráci a navrženou koncepci sponzoringu. V deváté kapitole se seznámíte s etiketou a doporučením, jak byste se měli chovat na schůzce se sponzorem, jak na sponzora zapůsobit a jak prezentovat nabídku sponzoringu. Budete vědět, co nabízet a čemu se obloukem vyhnout. Budete vědět na jaké dotazy ze strany sponzora se připravit, aby Vás na ničem nenachytal.

Podpis smlouvy se sponzorem/

Příprava smlouvy pro sponzora a její podpis je jedním z cílů, kterých budete chtít určitě dosáhnout. Naučíte se sestavit vhodnou variantu smlouvy ke spolupráci se sponzorem a budete vědět, co by měla obsahovat a na co klást důraz. Budete umět připravit předmět smlouvy; formu, místo a termín plnění; cenu a způsob úhrady; variantu protiplnění a konečné ustanovení. Po podpisu smlouvy se budete umět vyznat v procesech spuštění a řízení projektu, v komunikaci se sponzorem a koordinaci projektu.

Začátek spolupráce se sponzorem/

Důležitým okamžikem je správné odstartování spolupráce se sponzorem. Ovšem nejen to, i komunikace s veřejností a fanoušky je velmi důležitá. Naučíte se zvládat obojí. Budete vědět, v jaké fázi do procesu spolupráce vstoupíte Vy jako sportovec a jaká je Vaše úloha. Naučíte se po ukončení sponzorského projektu postupy vyhodnocení sponzorských aktivit prostřednictvím hodnotící dokumentace a zároveň budete umět sestavit report s komentáři pro sponzora.

NAUČTE SE SEPSAT EMOTIVNÍ
ŽÁDOST O SPONZORING/

Jak si dlouhodobě udržet sponzora/

Když sponzora získáte, přeci si ho budete chtít udržet co nejdéle to bude možné. Ve dvanácté kapitole se dozvíte rady a postupy zkušených odborníků, kteří popisují doporučení z praxe při uzavírání obchodní partnerství. Poradí Vám, jak si spolupráci se sponzorem udržet a co jednoduchého pro to stačí udělat.

Využijte specializovaného manažerského servisu/

Na sestavení nabídky pro sponzory nemusíte být sami, naučíte se sestavit kompletně všechny potřebné dokumenty. Ale pokud chcete mít jistotu, že jsou dokumenty správně navržené, můžete si je nechat zkontrolovat odborníky. Budete vědět, na koho se obrátit, pokud budete chtít využít šablony a vzory požadovaných dokumentů: Krycí list, Průvodní dopis, Oficiální žádost o sponzoring či dar, Návrh sponzorského programu, Smlouva se sponzorem, Hodnotící dokumentace a Report s komentáři pro sponzora.

Překvapte sponzora nabídkou netradiční formy spolupráce/

V Průvodci sponzoringem naleznete také kapitolu s bonusy, ve které objevíte zajímavé rady a triky, jak pracovat se sponzory, aby je spolupráce s Vámi bavila. Budete vědět, jak netradičně ke spolupráci se sponzory přistupovat, na jakých projektech pracovat a co netradičního sponzorovi nabízet. Dostanete také tip na spolupráci, která je pro sponzora extrémně výhodná a na základě které můžete vytěžit velmi zajímavé finanční plnění.

Koncepce průběhu sponzoringu/

Abyste na nic nezapomněli v celém průběhu plánování a koordinaci sponzoringu, budete moci využít přehlednou koncepci průběhu sponzoringu. Pomocí přehledného znázornění jednotlivých fází je zobrazeno, jak přesně postupovat, aby byla spolupráce úspěšná a nenastaly žádné komplikace. Uvidíte posloupnosti jednotlivých fází sponzoringu tak, jak na sebe mají správně navazovat.

Checklist/

Váš kapesní návod, podrobný seznam a pomocník při řízení sponzoringu. To vše je checklist, díky kterému budete mít přehled o všem, co je doporučeno v rámci plánování, přípravy a řízení sponzorství dodržovat. Pomocí seznamu si udržíte přehled o tom, co již máte splněno a co naopak ještě splnit musíte. Díky tomuto pomocníkovi se Vám nestane, že byste se v čemkoliv ztratili.

Kontrolní seznam/

Dokument k řízení komunikace se sponzory, plánování, oslovování a kontrolingu stavu jednotlivých částí jednání se sponzory. S využitím kontrolního seznamu budete mít okamžitý přehled o tom, v jaké fázi je konkrétní sponzor z konkrétního segmentu. Přesné záznamy komunikace se sponzory Vám pomůže efektivně vést jednání a posouvat se blíže ke svému cíli získat sponzora.

ZÍSKEJTE SPONZORA
LUSKNUTÍM PRSTU/