PRŮVODCE SPONZORINGEM ZVÝŠÍ HODNOTU VAŠÍ ŽÁDOSTI

Pochopte podstatu sponzoringu a naleznete cestu k opakovanému získávání sponzorství. Můžete využívat naplno potenciál sportovního sponzoringu, pokud si před sestavením sponzorské nabídky uvědomíte, že poskytnuté návrhy protiplnění musí být vždy pro konkrétního sponzora relevantní.

 

Cesta k úspěšnému a dlouhodobému sponzorství je podmíněna tím, že se o sponzoringu musí přemýšlet jako o obchodním partnerství. Jedině tak můžete zvýšit pravděpodobnost získání sponzorství a současně zvýšíte i jeho hodnotu.

 

Nevytvářejte proto jednu univerzální nabídku. Dejte si tu práci a pro každou jednotlivou společnost připravte nabídku spolupráce na míru.

 

Jakmile změníte způsob vytváření nabídek pro sponzora, zvýší se Vaše šance na získání vhodného sponzora. Raději zasílejte méně žádostí, ale o to více si nechte záležet na jejich kvalitním zpracování. Díky cílené nabídce budete schopni nakonec sponzora požádat o mnohem vyšší finanční příspěvky, jelikož poskytnete výrazně zajímavější a hodnotnější protiplnění.

 

Odpovědnou osobu na straně sponzora, se kterou budete jednat, je nutné nabídkou okamžitě zaujmout. Musí být Vaším sponzorským projektem nadšena. Naučte se vytvářet nabídku pro sponzory v takové variantě, abyste zástupci sponzora po jednání s Vámi usnadnili její efektivní představení a zkonzultování s nadřízeným (majitel společnosti / marketingový ředitel, představenstvo společnosti, apod.). Nadřízený bude rozhodovat o přidělení sponzoringu, proto je nutné, aby zástupce sponzora byl schopný předat co možná nejvíce informací, které mu poskytnete nejen v prezentaci a nabídce. Je důležité, aby si zástupce sponzora pamatoval především příběh, pomocí kterého mu nabídku představíte. Abyste si získali spojence na straně sponzora (v podobě zástupce sponzora) a zvýšili si svou šanci na úspěch, musíte umět připravit skutečně dokonale zpracovanou nabídku, která bude dotyčného bavit.

 

Pamatujte, že sportovní sponzorství je obchodní spolupráce, je to marketingová aktivita, nikoliv jen financování sportovních výdajů. Abyste ale o jakýkoliv sponzoring mohli zažádat, je potřeba umět nejdříve definovat svou výchozí pozici. To učiníte pomocí jednoduchých kroků, na které se za chvilku podrobně podíváme. Pomocí těchto krokům dokážete vyhledat a pojmenovat marketingové příležitosti, které se ve spolupráci s Vámi nabízí. Díky tomu zjistíte svou výchozí pozici, své možností a s tím souvisí zjištění, kde najít potenciálního sponzora a jak konkrétně může Váš ideální sponzor vypadat.

 

Po přečtení Průvodce sponzoringem budete vědět, jak se připřavit na oslovení sponzora, a to od samého začátku. Zvládnete si podle stručného návodu vytvořit odborně zpracované podklady pro oslovení sponzora i pro kontkrétní jednání se sponzorem. Nučíte se, jak přistupovat ke spolupráci se sponzorem, jak spolupráci měřit a vyhodnocovat. V neposlední řadě budete umět sestavit report s podrobnými komentáři a shrnutím výsledků proběhlého sponzorskému projektu. V případě úspěšně dosaženým cílů budete schopni, s využitím kvalitního reportu, dojednat sponzorství na další sezónu. Budete shopni sponzora požádat o vyšší sponzorský příspěvek.

 

Na žádost získáte navíc vzory jednotlivých dokumentů: Krycí list, Průvodní dopisOficiální žádost o sponzoring, Smlouva se sponzorem, Report o vyhodnocení  sponzoringu

VYUŽIJTE JISTOTY
ZÍSKÁNÍ SPONZORA/